Är produktplacering en form av sponsring?

Kan så kallad produktplacering vara att betrakta som sponsring? Är det en legitim form av marknadsföring eller enbart smygreklam?

Begreppet produktplacering

Med produktplacering menar man att ett varumärke, en produkt eller en tjänst “planteras in” i ett specifikt sammanhang för att i marknadsföringssyfte exponeras. Oftast sker detta i tv-program, filmer och/eller i annan media.

Man kan förenklat förklara företeelsen som en alternativ metod till den traditionella marknadsföringen, så länge exponeringen inte framställs på samma vis som den traditionella reklamkampanjen/filmen. Produkten/tjänsten ska införlivas på ett naturligt sätt med övrigt innehåll.

Tv och film

I sportsammanhang, som exempelvis Premier League, Bundesliga, Allsvenskan och NFL, har man kunnat betta (spela) på oddset i många år, tack vare samarbeten mellan idrottsvärlden och bettingsajter som Spin Palace App, Maria Casino, Leo Vegas Casino med flera. Att deras varumärke och produkter dyker upp i dessa sammanhang har blivit en självklarhet för oss som tittar.

Däremot är produktplacering i tv och på film kanske inte något vi tänker lika ofta på. Dock sker det dagligen. Vanligast är att använda sig av så kallad visuell produktplacering. Det innebär att varumärket/produkt/tjänsten är synlig för tittarna likt all annan form av rekvisita.

Ett tidigt exempel på produktplacering är exponeringen av en särskild godissort som var vanligt förekommande i Spielbergs film rymdvarelsen E.T. Ett annat exempel är den långkörare till tv-serie som under många år sändes i svensk tv, där det inte gick ett avsnitt utan att någon av de fyra kvinnliga karaktärerna visade upp, bar och pratade om olika varumärken och designprodukter.

Sverige saknar tydliga riktlinjer

Att produktplacering är en allmänt vedertagen marknadsföringsmetod innebär inte att reglerna är helt tydliga. I Sverige till exempel, saknas det helt klara riktlinjer för hur detta bör hanteras.

Det enda som är tydligt är att det inte är förbjudet. Dock kan en tv-kanal tvingas sluta sända ett program som på ett omotiverat och överdrivet sätt exponerar ett varumärke, en vara/tjänst. Är det då att anse som otillåten sponsring?