Ojämn könsfördelning bland bokade artister

Emma Knyckares initiativ till den mansfria musikfestivalen Statement har fått uppmärksamhet både här hemma och i utlandet. New York Times, en av USA:s största och mest prestigefyllda dagstidningar, skrev om festivalen i sin guide till sommarens events.

Reaktioner på ojämställdhet

Även svenska och internationella artister har uttalat sig om festivalen, som är en reaktion på (därav Statement) de våldtäkter, trakasserier och andra våldsamheter som anmälts i samband med olika musikfestivaler i Sverige. En av dem som efterlyst mer mångfald är Storbritanniens popstjärna Kate Nash, som menar att toppskiktet inom musikindustrin behöver bli mer varierat.

Nash anser att det behövs fler kvinnliga artistbokare, eftersom män oftast bokar manliga artister. Hon menar att det oftast är män som innehar de högsta positionerna inom musikindustrin och att de flesta artistbokare är män.

Även Kulturinstitutet har velat ge sig in i jämställdhetskampen genom att öronmärka hela marknadsstödet för 2020 till förmån för kvinnliga filmskapare. Detta uppfattades av somliga som ett hot, eftersom öronmärkningen skulle ske såvida branschen inte kunde nå en fördelning 50/50.

Kvotering eller ej

Som ett svar på kritiken mot ojämställdheten skriver GP: s kulturreporter Aleksandra Boscanin att en ojämn könsfördelning inte per automatik innebär diskriminering lika lite som att en jämn fördelning automatiskt garanterar jämställdhet.

Många arrangörer jobbar numera för att komma allt närmare målet med jämställdhet och bokar allt fler kvinnliga artister och grupper.

Det är dock viktigt att detta inte blir ett medel som används för att nå politiska mål, utan att det är konstens och musikens egenvärde som ska vara den verkliga anledningen. Det gäller både för festivalen Popaganda och för Way Out West, som är några av de festivaler där man medvetet bokat In fler kvinnliga akter de senaste åren.

Enligt Jämställd Festival har nära hälften av uppträdandena på Way Out West genomförts av kvinnliga artister de senaste åren, jämfört med tidigare år då den siffran låg runt 14 %. För festivalen Popaganda ser siffrorna i princip likadana ut.