Spelbolagen är positiva

I kölvattnet av debatten kring förenklade skatteregler för sponsring av kulturevenemang, höjs röster för ett avskaffande av Svenska Spels monopol.

Detta skulle vara till förmån för andra spelföretag som önskar ta sig in på marknaden, menar man. Med hjälp av licenspengar skulle fler företag kunna sponsra kulturevenemang i samma utsträckning som idrottsevenemang.

Ett mer hållbart samhälle

Att arbeta mot ett mer hållbart konsumtions- och produktionssamhälle skulle kunna leda till förbättrad näringslivsutveckling, ökad konkurrenskraft och bättre levnadsvillkor. Ett led i satsningen för ett hållbarare konsumtionssamhälle är Riksidrottsförbundets och Svenska Spels gemensamma satsning för att få fler människor i rörelse – en satsning som i förlängningen ska bidra till en långsiktig förändring.

Projektet skulle också kunna omfatta en satsning på att sprida kulturen, då även den bevisligen har en hälsofrämjande effekt på människor och samhället i stort. Som delarrangörer/finansiärer kunde exempelvis spelbolag som Spin Palace och liknande bolag bidra till en positiv utveckling av kultursponsringen i stort.

Den nya spellagen

Den nya spellagen, som börjar gälla från och med 1/1-2019, kommer med all sannolikhet förenkla för spelbolagen att marknadsföra sig online, men också att bidra med sponsring, om man får tro de uttalanden som hittills gjorts från olika håll i spelbranschen.

Många spelbolagsaktörer tror att ökad transparens och gemensamma regler kommer att leda till ökad kunskap och trygghet, som enligt deras åsikt gynnar såväl näringsliv och kulturliv. Detta kanske kan relateras till den osäkerhet som råder kring kultursponsring i stort, vilket du kan läsa om här på vår hemsida, under rubriken “Ansvaret för lyckade sponsoravtal”.

Förslag från två av våra största partier

– nödvändiga prioriteringar bör kartläggas

– kraven på långsiktiga satsningar bör ökas

– kulturen bör ges rätt förutsättningar för att spridas

– alla människor ska få ta del av/skapa kultur

– kulturen bör stödjas av flera olika aktörer

– ideella insatser bör uppmärksammas i högre utsträckning

– offentlig och enskild finansiering bör verka sida vid sida

– den samtida scenkonsten bör lyftas fram mer

– sponsring bör ses om avdragsgill marknadsföring